STARTSIDA

AKTUELLT

FÖRBUNDET

UPPDATERAD 2017-10-10 

Förbundet 

Arbetsliv & Forskning 
i Sverige

Förbundet har till ändamål att:
Flytta fram arbetslivsforskningens positioner inom fackliga organisationer, företag, högskolor och samhälle.

Stärka och utveckla samarbetet mellan arbetsliv och forskning.

Främja och stödja forsknings- och utvecklingsarbete som utgår från löntagarnas behov och intressen och verka för att ökade resurser tillförs detta område.

Fungera som en mötesplats för diskussioner och erfarenhetsutbyte om forsknings- och utvecklingsarbete på enskilda arbetsplatser.

Sammanställa och sprida kunskaper om aktuell arbetslivsforskning.

Medlemsavgift 2017-18
Enskilda medlemmar: 150 kronor per år
Lokal och regional stödmedlem: 1000 kronor per år
Stödmedlem på riksnivå: 5.000 kronor per år 

Postgiro: 48 34 616-7

upp
Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige
        

Välkomna!
Tag plats på våra seminarier!
Seminarierna är öppna för alla.

Föreningen är
för närvarande vilande!

Se mer Aktuellt.html


Med vänliga hälsningar

          
 
Rolf Andersson
Förbundsordförande
Telefon 070-694 69 91 raq@telia.com
 

Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige
 
Kontakt Rolf Andersson förbundsordförande. 
Telefon +70-694 69 91 e-post: raq@telia.com

Tommy Strömstedt Vice förbundsordförande
Telefon +40-670 22 29
 e-post: tommy.stromstedt@unionen.se 

Adress: Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige co Rolf Andersson Kurirgatan 26 b, 
254 53 Helsingborg

Hemsida: www.aof.nu


A&F Webbmaster tipsar om